Likovna galerija Spomen kuće "Than" ujedinjuje različite aspekte umetnosti, kulture i nauke. Umetnička vrednost slika je presudna, ali didaktički elementi, lokalna istorija, opšta istorija, i aspekti vezani za istoriju nauka i umetnosti takođe su uzeti u obzir. Među portretima poznatih Bečejaca nalaze se dela poznatih slikara, koja će svakako doprineti originalnosti školskih časova u Spomen kući – koji su delom posvećeni temi lokalne istorije. Taj aspekat je uočljiv i u delu izložbe gde se nalaze kolekcije istorijskih portreta Mora Tana, kao i portreti istorijskih ličnosti i slike na oltarima vojvođanskih crkava. Pored stalne izložbe savremeni umetnici takođe imaju priliku da predstave svoj rad, a ima prostora i za pojedine izložbe koje Društvo intelektualaca braće Tan ostvaruje u saradnji sa raznim organizacijama i institucijama. U dvorištu se nalaze kipovi poznatih istraživača i umetnika kao i statue - savremena umetnička dela dizajnirana za otvoreni prostor.