Spomen kuću svako posećuje na ličnu odgovornost.
Poseta Spomen kuće je moguća isključivo važećom ulaznicom, i svaki posetilac mora da poštuje Kućni red.
Posete gostiju se evindentiraju.
U Spomen kuću, na predavanja i priredbe se ulazi ulaznicom. Izuzetak čine besplatni programi.
Deca ispod 6 godina mogu koristiti naše opreme samo uz pratnju i nadzor roditelja ili pratioca! Deci je ulaz pesplatan.
Priredbe za odrasle ne preporučujemo deci predškolskog uzrasta , tj. mlađoj od 6 godina. Molimo uzmite u obzir starosnu preporuku!
Karte uzete u pretprodaji pokažite odmah po Vašem dolasku, kasnije nismo u mogućnosti da ih prihvatimo.
Spomen kuća zadržava pravo na otkazivanje programa.
Cene ulaznica vraćamo isključivo u slučaju otkazivanja programa.
Izgubljene, oštećene ili uništene ulaznice se ne mogu nadoknaditi.
Korišćenje mobilnih telefona i drugih uređaja, koji bi ometali priredbu, nije dozvoljeno.
Zabranjeno je unošenje životinja, izuzev pasa za slepe. Zabranjeno je unošenje oružja i predmeta nalik oružju, odnosno drugih predmeta i materijala opasnih po zdravlje i život.
Prevozna sredstva (npr. bicikl, roleri, moped, skuter, itd.) se ne mogu uneti u zgradu.
Unošenje i konzumiranje hrane i pića nije dozvoljeno.
Na celoj teritoriji Spomen kuće pušenje je strogo zabranjeno.
Ulazak licima u vidno alkoholisanom ili narkotisanom stanju je strogo zabranjeno iako imaju važeću ulaznicu! Radnici obezbeđenja imaju ovlašćenje, da posle opomene odstrane takva lica iz zgrade. Ako je potrebno, mogu da pozovu policiju.
Nasilničko ponašanje, galama, tuka, ugrožavanje drugih se ne tolerišu.
Posetioci su obavezni da prostorije Spomen kuće koriste namenski, i da vode računa o redu i čistoći.
Opreme, uređaje i izložene eksponate treba koristiti shodno propisima i uputstvima. Strogo zabranjeno demontirati i namerno oštetiti izložene eksponate! Molimo posetioce da nakon korišćenja pojedinih uređaja, vrate delove uređaja na svoja mesta.
Spomen kuća ne snosi odgovornost za zaboravljene i ostavljene stvari na teritoriji Spomen kuće. Nakit i ostale vrednosti nemojte poneti sa sobom! Vaše lične stvari možete smestiti u sefove u svlačionici.
Svako lice je dužno da učini sve u interesu zaštite života i zdravlja svih, zaštite imovine Spomen kuće, sredstva, uređaja, same zgrade i imovine prisutnih.
U slučaju vanredne situacije (npr.: elementarna nepogoda, požar, uzbuna, itd.) posetioci su dužni da se pridržavaju uputstva zaposlenih i da se ponašaju prema evakuacionom planu zgrade.
Uputstva zaposlenih Spomen kuće su za posetioce obavezna. Molimo Vas da ukoliko primetite bilo kakvo vanredno dešavanje, odmah prijavite to zaposlenima Spomen kuće.
Fotografije i video snimci posetilaca i radnika Spomen Kuće pripadaju Spomen kući, a objavljivanje istih u medijima je isključivo pravo Spomen kuće. Prihvativši propise Kućnog reda, posetioci ujedno odobravaju korišćenje video i foto materijala iz Spomen kuće i bez prethodnog dogovora – uz poštovanje molbi zasnovanih na individualnim pravima –, a za korišćenje materijala se ne može tražiti nikakva naknadna materijalna nadoknada.

Gore navedeni su propisi KUĆNOG REDA. Posetilac, koji ih prekrši, posle opomene može da se odstrani iz ustanove, i protiv dotičnog se može pokrenuti krivični postupak. Za štete prouzrokovane kršenjem Kućnog reda odgovoran je prekršilac, ili za njega odgovorno lice. Ukoliko kršenje Kućnog reda ujedno znači i kršenje zakonskih propisa, prekršilac, ili za njega odgovorno lice snosi eventualne zakonske sankcije.

Pridržavanje Kućnom redu je od zajedničkog interesa, prema tome, očekujemo saradnju poštovanih posetilaca.

Predloge, preporuke rado primamo.
Vaše utiske, primedbe, mišljenja možete upisati u Knjigu Utisaka.